Nick:
Heslo:
Zapomenuté heslo

Některá oprávnění (zobrazení bližších detailů, prohlížení statusů, přidání uživatele do oblíbených, zasílání zpráv a vytváření profilů) jsou přístupná pouze přihlášeným uživatelům. Pro využití všech našich služeb se zdarma zaregistrujete anebo přihlašte.
Reklama
StartErotique
Doporučujeme

Pravidla

Pravidla pro užívání služeb na serveru Sally.cz
 • Provedením registrace se uživatel serveru zavazuje dodržovat a akceptovat následující pravidla, na která tímto přistupuje i správce serveru.
 • Správce serveru Sally.cz poskytuje svým uživatelům možnost bezplatného vkládání, upravování a zobrazování textových a obrazových informací.
 • Uživatelem serveru se může stát pouze osoba starší 18-ti let, což současně závazně potvrzuje při příchodu na tyto stranky a rovněž souhlasem s těmito pravidly při registraci.
 • Při využívání serveru je uživatel povinen uvést svoji platnou emailovou adresu, která nebude poskytována třetí straně a slouží výhradně k potvrzení registrace a zamezení duplicitních registrací.
 • Uživatel se registruje ze své svobodné vůle, proto vyplňuje dobrovolně povinné údaje při registraci, včetně souvislého textu inzerátu. Vyplnění všech ostatních údajů nebo záznamů závisí pouze na jeho uvážení. Tyto údaje mohou být správcem publikovány při propagaci serveru nebo vytváření jiných serverů.
 • Žádný z uživatelem uvedených údajů nesmí obsahovat odkazy na jakékoliv www stránky, a to ani v textové, ani v obrazové formě.
 • Uživatel(ka) posytující erotické služby za úplatu je povinnen/povinna označit svůj účet jako 'Profi' a doplnit jej platným telefonním číslem. Uživatelské profily vykazující známky profi služeb, které nebudou označeny jako 'Profi' mohou být bez náhrady odstraněny. Profi účty osob nabízejících erotické služby mohou být navázany na další inzertní služby, které jsou zpoplatněny odděleně od účtu na Sally.cz.
 • Uživatelem zadané údaje a obrazové i textové materiály nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a nesmí napadat politické přesvědčení.
 • Veškeré obrazové a textové materiály nahrané na server musí být vlastní, a to včetně fotografií, kontaktních informací a dalších údajů. V této souvislosti zejména doporučujeme vyvarovat se zadávání fotografií a kontaktních informací třetích stran za účelem poškození dobrého jména / pomluvy atd. V pochybnostech o případných následcích takovéhoto jednání viz následující bod Pravidel.
 • Správce serveru je POVINEN v souladu s ustanovením §8 odst. 1 zák. č.141/1961 Sb. bez zbytečného odkladu (...) vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů, což v rámci prověřování podezření ze spáchání trestných činů zahrnuje sdělování údajů o proběhlé komunikaci včetně IP adres.
 • Správce se zavazuje provozovat a udržovat server podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vynaloží maximální úsilí ke spokojenosti uživatelů. Nepřebírá však zodpovědnost za případné zneužití služeb serveru a škody způsobené úmyslně či vědomě uživateli serveru popř. třetími osobami. Neodpovídá ani za škody způsobené nečinností nebo poškozením serveru.
 • Správce si vyhrazuje právo na zrušení či upravení informací, které uživatel vložil, a to i bez udání důvodu. Rovněž si vyhrazuje právo kdykoliv upravit rozsah a druh služeb poskytovaných serverem anebo nebo tato Pravidla. Na tyto změny nemusí uživatele upozorňovat.